http://www.bizinthai.com/

อบรมไคเซ็น (Kaizen Training)

 

Kaizen 改善

 

Kaizen

 

         ไคเซ็น เป็นหนึ่งในหลักแนวคิด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับปรุงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายๆ เห็นผลชัดเจน และสามารถลงมือทำได้เลย และผลการกระทำส่งผลต่อการพัฒนางานและองค์กรที่ยิ่งใหญ่ ... หลักการง่ายๆ คือ ลด เลิก และเปลี่ยน และเริ่มจาก ทำง่าย ได้ผล ทำได้เลย 

 

IDEA

 

ใคร ที่เหมาะทำไคเซ็น ?

         ไคเซ็น เหมาะกับผู้ที่ทำงานทุกคน เป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาในงานของตนเองที่ปฏิบัติอยู่ทุกวัน หรือต้องการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานทำได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น (ไม่ใช่มักง่าย)

คนที่เชี่ยวชาญและรู้ปัญหา รู้จุดต้องการพัฒนางาน ดีที่สุด คือ คนที่ทำงานนั้นอยู่ทุกวัน เพียงต้องเริ่มมอง เริ่มคิด และอาจต้องมองในมุมมองใหม่ เพื่อเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น

 

       ถ้าคุณอยากจะเริ่มทำ Kaizen ขั้นตอนแรก คุณควรจะเริ่มง่ายอย่างการทำความรู้จัก

และลองทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ ด้วย..

 

KAIZEN CI

Kaizen Step 1 : KAIZEN CI 

 เริ่มต้นรู้จักเนื้อหา แนวคิด และการทำไคเซ็น เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐาน หลักการที่เหมาะนำไปใช้ให้ ง่าย ได้ผล ทำได้เลย 

สำหรับ    ทุกคน**   **ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด**

 

 

 

        เมื่อได้รู้จักกับเครื่องมือ ได้ลองทำและเข้าใจในหลักการไคเซ็นแล้ว จะสามารถพัฒนาต่อไปในแนวทางเฉพาะได้ ที่จัดไว้เพื่อเรียนรู้ในการทำไคเซ็นในสาขาที่เฉพาะเจาะจงกับภาคส่วนที่จะดำเนินการมากขึ้น

 

 

 

Kaizen Step 2 : Specific Kaizen  

แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลักๆ 

 

kaizen suggestion 

Suggestion Kaizen

การปรับปรุงแบบภาพองค์รวม (Big Picture) ทำการปรับปรุงกระบวนการคิด กระบวนการบริหาร กระบวนการทำงาน ทั้งระบบ

สำหรับ    ผู้บริหารระดับต้น-สูง

 

KAIzen office

Office Kaizen

การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละแผนก เน้นด้านงานในสำนักงาน ออฟฟิต 

สำหรับ     ผู้จัดการแผนก

 

Automation

Automation Kaizen

การปรับปรุงที่มี่การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการให้เป็นระบบ อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์,นิวเมติกส์ และไฮโดรลิคส์

สำหรับ    ฝ่ายวิศวกรรม

 

KARAKURI 

Karakuri Kaizen

การปรับปรุงการทำงานที่เป็นงานประดิษฐ์เชิงเครื่องกล เพื่อทำให้การทำงาน ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น

สำหรับ     ฝ่ายวิศวกรรม

 

 

 

 การพัฒนาในจุดเล็กๆ ค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่อง

พัฒนาให้ดีขึ้นอีก พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง

 

        

 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team

 

สมัครสมาชิก เพื่อ ติดตามข้อมูลข่าวสาร Public Training

 

คอร์สอบรมที่กำลังจะถึง !!!!!

Kaizen Continuous Improvement คือการปรับปรุงงานแบบต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย ยั่งยืนและไม่หยุดการปรับปรุง  ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบไคเซนคือการพัฒนาโดยผู้ทำงาน ณ จุดที่ทำ โดยผู้ที่ทำ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากส่วนเล็กๆ ขององค์กร หากทำอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคือภาพรวมที่สวยงามและยิ่งใหญ่

Non member 5000 บาท / ท่าน 

 

 สมัครฟรี!! Beginner Mamber  ลดเหลือ 4500 บาท / ท่าน


สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนที่นี่

 

 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 60,942
Icons made by Freepik from www.flaticon.com