http://www.bizinthai.com/

Cow to Shoes (CTS Program)

Cow to Shoes (CTS Program) 

เส้นทาง จาก ผืนหนัง สู่ รองเท้า
ด้วยประสบการณ์จากผู้ดูแลงานคุมโรงงานหนังจนกระทั้งผลิตมาเป้นรองเท้า 1 คู่ จากแบรนด์ดัง Nike และEcco

เน้นการสอนจากทฤษฎี และ ประสบการณ์จริง จากโรงงานต้นแบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตหนังดิบ - ผืนผนัง - รองเท้า

กระบวนการหลัก  กระบวนการทำหนังดิบ,ผ้าหนัง  กระบวนการผลิตผืนหนัง  กระบวนผลิตรองเท้า

 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 76,424
Icons made by Freepik from www.flaticon.com