http://www.bizinthai.com/

ปิดโฆษณานี้

Lean คือ ?

Lean คือ ....ปรัชญญาการบริหารองค์กร 

ใช้เพื่อ..ทำให้ประสิทธิภาพองค์กรพัฒนาดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 


ใช้เพื่อ..การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขเดียวคือ ลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพในทุกแง่มุม


ใช้เพื่อ..เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกเพราะ ..การทำระบบลีน คือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ยากตอนเริ่ม  เข้าใจได้ตอนลงมือทำ  และง่ายเมื่อต้องการพัฒนาต่อ


Writed by .....TC Goong & BIT Team


ชื่อผู้ตอบ:


 • P1
  บรรณานุกรมคู่มือการใช้เครื่องมือ Lean

 • 1
  มาเข้าใจรูปแบบการลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณอย่างง่ายๆ <ภาพจากการอบรม "เทคนิคการบริหารเงินสด" จัดโดย สสว. บรรยายโดย อ.ธณ จันทร์อัมพร">

 • วันนี้มาดูกันว่า ตำราเค้าเขียนอะไรกันนะ?...กับ"ระบบ Lean" Lean คืออะไร Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็หมายถึงคนที่มีร่างกายสมส่วน ปราศจากชั้นไ...

 • Lean Manufacturing – การผลิตแบบลีน ชื่อนี้เป็นที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับกันว่าระบบการผลิตแบบลีนนั้นมีสมรรถนะสูงมาก ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคสารสนเทศเป็นอย่...

 • คำว่า Lean เกิดขึ้นยุค ค.ศ.1980 เพื่อใช้อธิบายระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota Production System) ในขณะที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบระบบการผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆ ของสถาบัน MIT (Massa...

 • ระบบลีน แบ่งเป็นขั้นตอน และ หัวข้อพร้อมรายละเอียดได้พอสังเขปดังนี้ 1. Step 1 : Lean Thinking :เรียนรู้แนวคิดแบบลีน เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การพัฒนา และ ...

 • Lean is Philosophy for Organisation Management หมายความว่า.... "ลีนเป็นปรัชญาการบริหารองค์กร" แปลอีกทีคือ เมื่อเป็นปรัชญา ก็ย่อมตีควา...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด กรุณาใส่ข้อความ … Lean Housework ระบบลีนฉบับแม่บ้าน ระบบลีนเพื่อคุณแม่บ้าน (ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน) ได้ทำระบบลีนแบบง่ายๆ ตรงประเด็น ประ...

 • ทำไม Lean จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายในองค์กรต่างๆอยากรู้? มาดูกัน 1. Lean is proven หลักการและเทคนิคของ Lean ได้รับการนำไปใช้และประสบความสำเร็จในองค์กรทุกภาคส่วน ทุกประเภท ทุกขนาด นั...

 • ความสูญเปล่า (Waste) ความสูญเปล่า คือ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับผลงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในระบบโดยผู้ปฏิบัติงานไม่รู้ตัวว่าเป็นความสูญเปล่า หรืออาจ...
Visitors: 40,161
Icons made by Freepik from www.flaticon.com