http://www.bizinthai.com/

ปิดโฆษณานี้

ระบบ ลีน มีกี่แนวคิด

Lean is Philosophy for Organisation Management หมายความว่า....
                                                                         
"ลีนเป็นปรัชญาการบริหารองค์กร"

                   แปลอีกทีคือ เมื่อเป็นปรัชญา ก็ย่อมตีความ ประยุกต์ และสร้างระบบความคิดได้ไม่รู้จบ ขึ้นกับว่าไปใช้ในงานใด 
 
                   เช่นเมื่อนานมาแล้วเราใช้ระบบลีนในการบริหารจัดการโรงงาน หรือ การผลิตเป็นหลัก ต่อมาเราเริ่มมาใช้ในธุรกิจบริการมากขึ้น และ มากขึ้น เราเริ่มรู้ว่าหลักการของลีนนั้นประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายส่วนงาน หลากหลายธุรกิจมากๆ ขึ้นกับว่าเราประยุกต์ได้แค่ไหน ... 
 
                        ...แต่แล้วจะประยุกต์ได้อย่างไร...?
 

...เริ่มจากการศึกษา
      1. หลักการ ที่ถูกต้อง
      2. แนวคิดพื้นฐาน
      3. ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบลีน

                แล้ววางแผนในการจะเริ่มทำระบบลีน ...
 
                                     โดยเริ่มจากพื้นที่ๆ เล็กๆ และเริ่มทีละแนวคิด

                                                                                           "ลงมือ ทำตามแผน"


              ตรวจสอบสิ่งที่ทำ ... ถึงขั้นนี้ จะทำให้เราเข้าใจหลักแนวคิดได้ดีขึ้น และจะเริ่มประยุกต์แนวคิดเพิ่มเติมจากแนวคิดพื้นฐานได้

             การศึกษา 3 ข้อเบื้องต้น สามารถหาวิทยากร หรือ หนังสือมาอ่าน เพื่อเรียนรู้ได้ .. แต่


 "การจะเข้าใจ และ คิดต่อยอด" 
 
               ไม่มีทางลัด ไม่มีใครสอนเราได้ เราต้องทำ ประยุกต์ และต่อยอดเองจึงจะเข้าใจอย่างแท้จริง ... 
 
 
 
 Writed by .....TC Goong & BIT Team

 

ติดต่อเราได้ที่ www.bizinthai.com หรือ bit@bizinthai.com

 

ติดตามรับเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/LeanBIZ

ชื่อผู้ตอบ:


 • Leanคือ....ปรัชญญาการบริหารองค์กรใช้เพื่อ..ทำให้ประสิทธิภาพองค์กรพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ใช้เพื่อ..การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขเดียวคือลดต้นทุนโดยไม่ลดค...

 • P1
  บรรณานุกรมคู่มือการใช้เครื่องมือ Lean

 • 1
  มาเข้าใจรูปแบบการลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณอย่างง่ายๆ <ภาพจากการอบรม "เทคนิคการบริหารเงินสด" จัดโดย สสว. บรรยายโดย อ.ธณ จันทร์อัมพร">

 • วันนี้มาดูกันว่า ตำราเค้าเขียนอะไรกันนะ?...กับ"ระบบ Lean" Lean คืออะไร Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็หมายถึงคนที่มีร่างกายสมส่วน ปราศจากชั้นไ...

 • Lean Manufacturing – การผลิตแบบลีน ชื่อนี้เป็นที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับกันว่าระบบการผลิตแบบลีนนั้นมีสมรรถนะสูงมาก ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคสารสนเทศเป็นอย่...

 • คำว่า Lean เกิดขึ้นยุค ค.ศ.1980 เพื่อใช้อธิบายระบบการผลิตของโตโยต้า (Toyota Production System) ในขณะที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบระบบการผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆ ของสถาบัน MIT (Massa...

 • ระบบลีน แบ่งเป็นขั้นตอน และ หัวข้อพร้อมรายละเอียดได้พอสังเขปดังนี้ 1. Step 1 : Lean Thinking :เรียนรู้แนวคิดแบบลีน เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การพัฒนา และ ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด กรุณาใส่ข้อความ … Lean Housework ระบบลีนฉบับแม่บ้าน ระบบลีนเพื่อคุณแม่บ้าน (ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน) ได้ทำระบบลีนแบบง่ายๆ ตรงประเด็น ประ...

 • ทำไม Lean จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายในองค์กรต่างๆอยากรู้? มาดูกัน 1. Lean is proven หลักการและเทคนิคของ Lean ได้รับการนำไปใช้และประสบความสำเร็จในองค์กรทุกภาคส่วน ทุกประเภท ทุกขนาด นั...

 • ความสูญเปล่า (Waste) ความสูญเปล่า คือ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้รับผลงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในระบบโดยผู้ปฏิบัติงานไม่รู้ตัวว่าเป็นความสูญเปล่า หรืออาจ...
Visitors: 40,160
Icons made by Freepik from www.flaticon.com