http://www.bizinthai.com/

ปิดโฆษณานี้

SMED

Kaizen ci Continuous Improvement SMED

หลักการและเหตุผล

            SMED คือหลักการเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือเปลี่ยนการทำงาน ภายใน 1 นาที ซึ่งโดยปกติการเปลี่ยนรุ่นจะใช้เวลานานกว่านั้นมาก หากแต่ มีบางวงการที่ใช้วิธีของ SMED จัดการจนเหลือเวลาเพียงหลักวินาที นั่นเป็นการยืนยันว่าหากเราได้ทำตามขั้นตอนและเตรียมการอย่างที่แนะนำแล้ว จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือเปลี่ยนการทำงานได้ภายใน 1 นาที หรืออย่างน้อยคือไม่เกิน 10 นาทีซึ่งจะทำให้เวลาในการผลิตรวมสั้นลง

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม           สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. หลักการเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือเปลี่ยนการทำงาน
          2. การออกแบบเครื่องมือและขั้นตอนที่ทำให้การเปลี่ยนรุ่นใช้เวลาน้อยที่สุด
          3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานคิดนอกกรอบแต่ยังคงยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
         

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 45,791
Icons made by Freepik from www.flaticon.com