http://www.bizinthai.com/

H.A.P.P.Y. T.H.I.N.K.

H.A.P.P.Y. T.H.I.N.K.lH.A.P.P.Y. T.H.I.N.K.

หลักการและเหตุผล

            เรียนรู้ระบบการคิด การเขียนแผนที่ความคิด เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด และการจัดการตัดสินใจ อย่างชัดเจน จับต้องและอธิบายได้อย่างง่าย

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

5 steps to think effectively

T  : to do

H  : how

I  : Inside out

N  : now or later

K  : key information/ key decision        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 55,708
Icons made by Freepik from www.flaticon.com