http://www.bizinthai.com/

การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพของพนักงาน (APM TEST)

APM TEST

Aptitude Personality & Motivation Test

การทดสอบความถนัด  บุคลิกภาพ  และ  แรงจูงใจ

 


 

 

รู้จักใคร ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเอง

เมื่อธรรมชาติของเราจะเห็นบางสิ่ง

 รู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง

แต่จะมีบางมุม บางสิ่งที่คนอื่นเห็น แต่เรากลับไม่รู้เกี่ยวกับตนเอง อีกทั้งยังมีมุมเร้นลับ ที่เราก็ไม่รู้ คนอื่นก็ไม่รู้ แต่จะปลดปล่อยออกมาตามสัญชาตญาณ ซึ่งบางนิสัยก็อันตราย หากควบคุมไม่ได้

ความเป็นปัจเจคบุคคลของเรานั้น
หากเรารู้จักโดยกระจ่าง จะทำให้เราสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสม
ทำได้อย่างมีความสุข
เลือก หรือ ปรับ ให้เหมาะ

แรงจูงใจ ให้ทำ ให้พัฒนาของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน จูงใจไม่ถูก ก็ไม่สำเร็จ ทำอย่างไรให้รู้สิ่งที่ใช่ แบบทดสอบนี้มีคำตอบ

พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการรู้จักคนในองค์กรอย่างชัดเจน

การทดสอบ ส่วนบุคคล

ทดสอบความถนัด 10 ด้าน

ทดสอบบุคลิกภาพ

ทดสอบแรงจูงใจ

รู้จักตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 


 

การทดสอบ APM Test 

 

1. หัวข้อทดสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ทัศนคติ, ศักยภาพหรือประสิทธิภาพเฉพาะบุุคล,

 

    และ ทดสอบความสามารถเรียนรู้และเติบโตในสายงาน

 

2. ใช้เวลาทดสอบ 1 ชม. ทดสอบรายบุคคล Online

 

3. ใช้เวลาสัมภาษณ์หลังการสอบอีกคนละ 15 นาที (30 คน รวม 7 ชม.ครึ่ง)

 

4. ประเมินผล และส่งผลวิเคราะห์ ภายใน 1 อาทิตย์

 

5. ค่าบริการทดสอบ 3,000 บาท/คน ( year plan training ทดสอบขั้นต่ำ 10 คน )

 

 

* สนใจสอบถามเพิ่มเติม goonggame@gmail.com 

 


 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 74,729
Icons made by Freepik from www.flaticon.com