http://www.bizinthai.com/

การบริหารความคิด (Thinking Management)

 

          ความคิดเป็นเรื่องใหญ่ของการดำเนินชีวิตคุณคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไร  ความคิดจึงเป็นสิ่งที่บางครั้ง

ก็เป็นเรื่องวุ่นวายที่สุดของเราเราคิดจะทำคิดวางแผนคิดวิธีการคิดผลกระทบต่างๆแต่บางครั้งคุณก็ไม่รู้จะเริ่มคิดที่

ตรงไหนและหยุดคิดเมื่อไหร่?

 

           Thinking System (Thinking Step 1)


           Thinking Management (Thinking Step 2)


           Problem Solving (Thinking Step 3)


           Decision Making Process (Thinking Step 4)


           Positive Thinking Management (Thinking Step Special)


           ระยะเวลาการอบรม

 

Thinking System (Thinking Step 1) การคิดอย่างเป็นระบบ

          การสอนให้คิดเป็นให้รู้จักการจัดกระบวนความคิดใหม่ที่มีความเป็นขั้นเป็นตอนมีที่มาที่ไป และผลลัพธ์ 

และคุณจะบอกได้ว่าเหตุการณ์ความคิดนั้นๆอยู่ในระดับไหนขั้นไหนและเป็นอย่างไร

 

          เมื่อคุณได้จัดระบบความคิดของคุณใหม่แล้วก็จะมาเริ่มการบริหารความคิดของคุณก่อนที่หัวของคุณจะ

มีแต่ความคิดรกยุ่งเหยิงไปหมด

 []

Thinking Management (Thinking Step 2) การบริหารความคิด

          เรียนรู้การบริหารความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของคุณให้รู้ว่าจะเริ่มคิดยังไงเริ่มและหยุดที่ตรงไหนให้ออกมามีความรูปธรรม

 

          ในความเป็นจริงคุณอาจไปไม่ได้คิดเพื่อริเริ่มอะไรอยู่ตลอดเวลาคุณอาจคิดเพื่อแก้ไขอะไรสักอย่าง 

แต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นคุณคงไม่จับมานั่งแก้ได้ทั้งหมด  มัน...เป็นไปไม่ได้จริงไหม? คุณควรรู้ว่าปัญหาของ

คุณคุ้มค่าแค่ไหนที่จะลงไปแก้ไข

 

Problem Solving (Thinking Step 3) การแก้ปัญหาแบบภาพรวม

          คุณจะต้องมาทำความรู้จักความเป็นเหตุเป็นผลของปัญหารู้ว่าปัญหาของคุณอยู่ในระดับไหนและควร

แก้ปัญหานั้นๆอย่างไรวิธีใดคือทางออกที่ดีที่สุดจะต้องวัดค่าของปัญหาได้เพื่อรู้ความคุ้มค่าของการแก้ปัญหาของคุณ

[]

          เมื่อได้รู้วิธีต่างๆในการแก้ไขปัญหา  อื่นสิ่งหนึ่งที่คุณหรือองค์กรของคุณมักพบเป็นประจำคิดการตัดสินใจ 

คุณมักผลัดเปลี่ยนการตัดสินใจให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากคุณไม่พร้อมแล้ว...? จะรู้ได้อย่างไรว่า 

เมื่อไหร่ถึงพร้อมล่ะ..?

[]

 

Decision Making Process (Thinking Step 4) ขั้นตอนการตัดสินใจ

          เรียนรู้การตัดสินใจ  ให้คุณรู้ว่าควรทำเมื่อไรอย่างไรเพราะบางครั้งการตัดสินใจอาจไม่ได้มีเวลามากมาย

มาให้คุณคุณจะทำอย่างไรกับทางเลือกนั้นหรือถ้าคุณจะให้เวลาในการตัดสินใจคุณควรจะให้กับเรื่องไหน เท่าไหร่ อย่างไร

 

          เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทั้งตัวคุณและองค์กรของคุณในการดำเนินสิ่งต่างๆไป

อย่างมั่นคงคือ การคิดเชิงบวก ที่จะมาช่วยเปิดสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ และองค์กร ในเหตุการณ์ต่างๆ

[]

 

Positive ThinkingManagement (Thinking Step Special) การบริหารความคิดเชิงบวก

          ทำไมเราต้องคิดเชิงบวก  ณจุดนี้เราเองน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงบวกอยู่แล้วทั่วไปจากการฟัง

จากที่ต่างๆแต่คุณแยกออกไหมระหว่างการคิดบวกกับการคิดให้บวก ...?  การคิดเชิงบวกสอนให้คุณมองทุก

อย่างอย่างเป็นจริงมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่หลอกความคิดตัวเองรับรู้ทั้งด้านลบและด้านบวก

 

          นอกจากนี่แล้วยังมีกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาองค์กรอีก  1 แบบ คือ Lean Thinking ให้คุณได้เริ่มเพิ่ม

ความคิดในการก้าวต่อในการพัฒนาองค์กรของคุณอย่างยั่งยืน

 

 

         การอบรมทั้งหมด...มีระยะเวลาและมีความเหมาสมกับผู้อบรมในระดับที่แตกต่างกันทางทีมงานได้

จัดข้อมูลคร่าวๆให้เป็นแนวทางตามตารางด้านล่างนี้

 

คอสอบรม

ระดับควรเข้าร่วม

ระยะเวลาการอบรม

Thinking System (Thinking Step 1)

 1 , 2 , 3 , 4 , 5 

1

Thinking Management (Thinking Step 2)

 1 , 2 , 3 , 4 , 5

1

Problem Solving (Thinking Step 3)

 1 , 2 , 3 , 4 , 5

1

Decision Making Process (Thinking Step 4)

1 , 2 , 3

1

Positive ThinkingManagement (Thinking Step Special)

1 , 2 , 3 , 4 , 5

1

Lean Thinking

1 , 2 , 3 , 4 , 5

1

 

**ระดับผู้เข้าอบรม  1 = ผู้บริหาร , 2 = ผู้จัดการ , 3 = ผู้นำ , 4 = พนักงานทั่วไป , 5 = พนักงานรายผลิต**
 
 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 20,496