http://www.bizinthai.com/

BCP – COVID19

Business Continuity plan for COVID-19 situation
 BCP – COVID19Business Continuity plan for COVID-19 situation

หลักการและเหตุผล

            การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ คือการจัดการต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยเน้นภาคการจัดการด้านโรคระบาด โดยยกเคสทำงานเป็น COVID-19 โดยเป็นการอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้แผนการทำงาน แผนความพร้อมรับมือความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด เพื่อการบรรเทา ลดทอน หรือป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

** คอสการอบรมนี้เหมาะกับผู้ที่ทำแผนความเสี่ยงอยู่แล้ว และ/หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง **

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. การวิเคราะห์ ผลกระทบทั้งภาคส่วนความรุนแรง ความถี่และวงกว้างของผลกระทบ 
          2. การออกแบบกระบวนการทำงาน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการเฝ้าระวัง
          3. การวางแผนการทำงาน เชิงป้องกัน และต้องมีการตอบสนองได้อย่างเป็นอัตโนมัติทันท่วงที 
          4. การกำหนดค่าตรวจสอบ ค่ายอมรับและค่าเบี่ยงเบน
          5. จัดทำแผน ขั้นตอนการทำงาน การให้การศึกษา ฝึกฝน การสร้างจิตสำนึก การทำให้การเฝ้าระวังความเสี่ยง

         

 

 

 

 

 

 

 

 


รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 58,961
Icons made by Freepik from www.flaticon.com