http://www.bizinthai.com/

ภาพความประทับใจ

ภาพบรรยากาศ ความสนุกสนาน ความสามัคคี ในการอบรมของBiz in Thai !!  

*หมายเหตุ ทางทีมงานไม่สามารถลงภาพทุกทีได้เนื่องจากบางการอบรมไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะค่ะ ขออภัยอย่างสูงสำหรับนักเรียนที่เข้ามาหาภาพนะค่ะ*

 

การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  ของขวัญชำรวยวิทยากร  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  workshop,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  การอบรม,อบรม  กิจกรรม,การอบรม,อบรม  ห้องอบรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 29,618
Icons made by Freepik from www.flaticon.com