http://www.bizinthai.com/

LEAN BASIC STEPs

   LEAN BASIC STEPs

 

lean thinking

  Lean Step 1 : Lean Thinking   

คอร์สอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดแบบลีน เป็นการสร้างกระบวนความคิดใหม่ สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้ทั้งองค์กรมองเห็นภาพองค์รวม (Big Picture) ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน (One alignment goal) 

 

          หลังจากที่ได้ทำความรู้จัก และเปิดแนวคิดแบบลีน   ลำดับต่อไป..ก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทั้งหมดของ LEAN ที่มีอยู่หลากหลาย ให้ได้ทราบว่าแต่ละชนิดเหมาะสมกับการแก้ปัญหาแบบใด แบบไหนเหมาะกับการพัฒนา ณ จุดใด เพื่อการเลือกเครื่องมืออย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่มากไป หรือน้อยไป เพราะการใช้เครื่องมือมากเกินไป บางครั้งก็เป็นการสร้างปัญหา และเพิ่มของเสียให้องค์กรมากขึ้น ดังนั้นการเลือกเครื่องมือที่เหมาะ เพียงพอ จึงจำเป็นและสำคัญมาก ... ทำอย่างไรจะเลือกเครื่องมือได้เหมาะสม อันดับแรกต้องรู้จักทุกเครื่องมือ ก่อนนำใช้ และ Lean Basic Course นั้นตอบโจทย์นี้ได้ดีมาก

 

Lean basic

 Lean Step 2 : Lean Basic    

คอร์สอบรมที่องค์กรจะได้ทำความรู้จักเครื่องมือ

 

ทั้งหมดของ LEAN ....เหมือนกับที่คุณต้องรู้จักเครื่องมือวิธีใช้อุปกรณ์ในครัว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำ

อาหาร เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้ มีดมาใช้คนอาหาร หรือเอากระทะมาทำแท่นหั่น ... ตรงนี้ฟังแล้วอาจขำๆ ฮาๆ ใครจะทำอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริง ที่ อ.ธณ เจอจากประสบการณ์ตรงคือ หลายๆ ครั้งโรงงาน ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหา แต่ทำไปเพราะทฤษฎีบอกว่าทำได้ แต่ปัญหาจริง ไม่เคยเหมือนทฤษฎี 100 % ดังนั้น ผู้สอนหรือที่ปรึกษามีหน้าที่ จัดการเลือกเครื่องมือให้เหมาะ หรือ ประยุกต์เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละองค์กร ที่ไม่เคยเหมือนกัน (แม้จะคล้ายกันมากก็ตาม)   ... คอสนี้ทำให้องค์กรเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดมากขึ้น และจากการแนะนำในห้องอบรม ท่านจะสามรถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรได้ และสามารถนำใช้ได้อย่่่างมีประสิทธิภาพ

 

ต่อมา..เมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือ และเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณแล้ว 

จึงมาเรียนเพิ่มเติมลงรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ เพื่อที่คุณจะได้ใช้เครื่องมือนั้นๆ .......อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

 

LEAN EI

 Lean Step 3 : Lean for EI  

เรียนรู้การจัดตั้งทีมงาน และระบบ LEAN ภายในองค์กร พร้อมเครื่องมือบริหารโครงการทั้ง 6 เครื่องมือ

 

คอร์สนี้จัดทำเพื่อองค์กรที่จะเริ่มจัดตั้ง หรือ มีการจัดตั้งทีมเพื่อจัดทำโปรเจค ระบบ LEAN ภายในองค์กร  การจัดตั้งระบบ LEAN นั้น ต้องได้ความร่วมมือจากทั้งตัวพนักงาน หัวหน้าฝ่าย รวมถึงระดับผู้บริหาร ฉะนั้น ผู้ที่นำทีมบริหารโครงการ LEAN จำเป็นจะต้องเรียนรู้การบริหารผู้คนแต่ละฝ่าย อุปสรรค์ที่จะพบเจอ และการทำตามแผนของโครงการ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุด ต่อองค์กร ต่อพนักงาน และทุกภาคส่วน

 


  • L. E. A. N คือปรัชญาการบริหารองค์กรและตนเอง

  • การเรียนเพื่อรู้จักระบบลีนทั้งระบบ ทั้งแนวคิด การจัดการ ของเสียและ เครื่องมือการจัดการของเสียของระบบ LEAN ทั้ง 10 เครื่องมือ

  • การอบรมลีนขั้นประยุกต์การใช้งานเพื่อการจัดตั้งองค์กรลีน เหมาะกับผู้ผ่านการอบรม ขั้นที่ 1 และ 2 มาอย่างเข้าใจดีแล้ว

ต่อมา..เมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือ และเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณแล้ว 

จึงมาเรียนเพิ่มเติมลงรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ เพื่อที่คุณจะได้ใช้เครื่องมือนั้นๆ .......อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด  ได้ที่   

Lean tools

LEAN TOOLs 

 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 55,709
Icons made by Freepik from www.flaticon.com