http://www.bizinthai.com/

อบรมระบบลีน (Lean System Training)

Lean คือ?

            ระบบลีน คือปรัชญาในการบริหารกิจการองค์กร และธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่าง กระชับ ฉับไว คล่องตัว ต้นทุนต่ำ ตอบ 2 โจทย์หลัก คือ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจ ในทุกแง่มุม

     

มาทำความรู้จักกันอีกนิด..

               ตามรากฐานศัพท์ Lean หมายถึง ผอม , เพรียว แล้วเกี่ยวกับองค์กรของเราอย่างไร ? ตามมาดูกัน ...

               องค์กรที่ อ้วน หมายถึง องค์กรที่มีของเสียทั้ง 7  มากเกินไป (หรือท่านอาจจะบอกว่า มี 8 นั้นก็คงทั้งใช่ และไม่ใช่เพราะของเสียที่ 8 ได้แฝงตัวอยู่แล้วในของเสียทั้ง 7) เหมือนคนที่มีไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งแก่องค์กร ต่อพนักงาน และต่อลูกค้า ความเกินล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และสำคัญมากคือ ลูกค้าไม่ยินดีจ่าย

 

แล้วจัดการอย่างไรให้องค์กร  ผอม ?

               หากเป็นร่างกายเราคงออกกำลังกาย  คัดเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  องค์กรก็ต้องออกกำลังกาย และคัดสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นไว้ในองค์กร 

                Lean มีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับการแก้ และป้องกันปัญหา พร้อมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

               ก่อนอื่น.. เราควรทำความรู้จักกับ Lean ในเชิงการสร้างกระบวนความคิด สร้างวิสัยทัศน์แบบลีน เพื่อให้เห็นภาพองค์รวม ร่วมกัน (Big Picture) ไปในทิศทางที่เหมาะสม ทิศเดียวกัน ซึ่งกระบวนการที่สามารถทำให้เกิดกระบวนการคิดนี้ได้คือ การอบรม Lean Thinking เพื่อสสร้างแนวคิด และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะ

 

               และเพื่อตอบโจทย์ว่า ทำระบบ Lean เพื่ออะไร ทำไปทำไม และ ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์นั้นเกิดกับทั้งองค์กรและตัวผู้เข้าอบรมได้อย่างไร Lean Thinking Course มีคำตอบ

 

  Lean Step 1 : Lean Thinking   คอร์สอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดแบบลีน เป็นการสร้างกระบวนความคิดใหม่ สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้ทั้งองค์กรมองเห็นภาพองค์รวม (Big Picture) ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน (One alignment goal) 

 

          หลังจากที่ได้ทำความรู้จัก และเปิดแนวคิดแบบลีน   ลำดับต่อไป..ก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทั้งหมดของ Lean ที่มีอยู่หลากหลาย ให้ได้ทราบว่าแต่ละชนิดเหมาะสมกับการแก้ปัญหาแบบใด แบบไหนเหมาะกับการพัฒนา ณ จุดใด เพื่อการเลือกเครื่องมืออย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่มากไป หรือน้อยไป เพราะการใช้เครื่องมือมากเกินไป บางครั้งก็เป็นการสร้างปัญหา และเพิ่มของเสียให้องค์กรมากขึ้น ดังนั้นการเลือกเครื่องมือที่เหมาะ เพียงพอ จึงจำเป็นและสำคัญมาก ... ทำอย่างไรจะเลือกเครื่องมือได้เหมาะสม อันดับแรกต้องรู้จักทุกเครื่องมือ ก่อนนำใช้ และ Lean Basic Course นั้นตอบโจทย์นี้ได้ดีมาก

 

  Lean Step 2 : Lean Basic    คอร์สอบรมที่องค์กรจะได้ทำความรู้จักเครื่องมือ

ทั้งหมดของ Lean ....เหมือนกับที่คุณต้องรู้จักเครื่องมือวิธีใช้อุปกรณ์ในครัว ก่อนที่คุณจะเริ่มทำ

อาหาร เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้ มีดมาใช้คนอาหาร หรือเอากระทะมาทำแท่นหั่น ... ตรงนี้ฟังแล้วอาจขำๆ ฮาๆ ใครจะทำอย่างนั้น แต่ในความเป็นจริง ที่ อ.ธณ เจอจากประสบการณ์ตรงคือ หลายๆ ครั้งโรงงาน ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหา แต่ทำไปเพราะทฤษฎีบอกว่าทำได้ แต่ปัญหาจริง ไม่เคยเหมือนทฤษฎี 100 % ดังนั้น ผู้สอนหรือที่ปรึกษามีหน้าที่ จัดการเลือกเครื่องมือให้เหมาะ หรือ ประยุกต์เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละองค์กร ที่ไม่เคยเหมือนกัน (แม้จะคล้ายกันมากก็ตาม)   ... คอสนี้ทำให้องค์กรเข้าใจเครื่องมือแต่ละชนิดมากขึ้น และจากการแนะนำในห้องอบรม ท่านจะสามรถเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรได้ และสามารถนำใช้ได้อย่่่างมีประสิทธิภาพ

 

ต่อมา..เมื่อคุณได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือ และเลือกที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณแล้ว 

จึงมาเรียนเพิ่มเติมลงรายละเอียดของแต่ละเครื่องมือ เพื่อที่คุณจะได้ใช้เครื่องมือนั้นๆ ....

...อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

 

 Lean Step 3 : Specific Lean แตกต่างกันตามแต่ความต้องการของแต่ละองค์กร

 

คอสอบรม

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

Lean Management

 

การอบรมเพื่อแก้ปัญหาระดับการบริหารงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ เรียนรู้การใช้ Lean Analytical and Lean Canvas เพื่อการวิเคราะห์และวางแผน

ผู้บริหารกลาง-สูง

Lean Kaizen

 

 

การอบรมเพื่อสร้างการพัฒนาจากงานรอบๆ ตัว พัฒนาจากจุดเล็กๆ ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ ตามนิยาม ลด เลิก เปลี่ยน และเริ่มจาก สิ่งที่ ง่าย ได้ผล ทำได้เลย เรียนรู้ การทำ Lean for Start Up เพื่อการเติบโต ยั่งยืน

ทุกคน**

Lean for Cost Reduction

การอบรมเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ การคำนวณค่าของเสีย และการลดต้นทุนที่ทำกำไร แบบตรงไปตรงมา (ไม่ลดคน ไม่เพิ่มราคาขาย)

ผู้บริหารระดับต้น - กลาง-สูง

Lean for Service Excellent 

เรียนรู้การบริหารที่เป็นเลิศแบบลีน เพื่อการสร้างกระบวนการบริหารแบบมืออาชีพมีมาตรฐานตรงกับ Customer segment อย่างชัดเจน เข้าใจได้ ทำตามง่าย

ทุกคน**

7Waste&3Mu

 

การอบรมเพื่อเรียนรู้ 7 ของเสียและ 3 อุปสรรคการทำงาน พร้อมเรียนรู้เครื่องมือที่เหมาะกับการจัดการ

ทุกคน**

SMED

 

การอบรมเพื่อเรียนรู้เครื่องมือการสร้างระบบการเปลี่ยนรุ่นการผลิต/ การบริการภายในไม่เกิน 1 - 10 นาที

พนักงาน-ผู้บริหารระดับต้น

JIT

 

 การอบรมเพื่อการสร้างกระบวนการผลิต/บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบ ถูกสิ่ง ถูกที่ ถูกเวลา (Right thing, Right place and Right time)

พนักงาน - ผู้บริหารระดับกลาง

5S

 

 การอบรม ที่จะทำให้ 5ส เกิดขึ้นจริง ปฏิบัติตามได้ มั่นคง ยั่งยืน

ทุกคน**

VSM

 

การอบรม สายธารแห่งคุณค่า ...  การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ลูกค้ายินดีจ่าย พนักงานมีความสุข และองค์กรมีกำไรเพิ่ม

ผู้บริหารระดับต้น-สูง

Effective Layout 

 

 การอบรมเพื่อการเข้าใจการออกแบบการใช้พื้นที่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับการผลิต/บริหารมากที่สุด

ทกุคน**

TPM

 

 การอบรมเพื่อการจัดการดูแลเครื่องจักร เพื่อการป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร และรวมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/เครื่องมือให้เหมาะสม เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการผลิต/ บริการที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยทีมงานขององค์กร

ฝ่ายวิศวกรรม

TQM

 

 

 

 การอบรมเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพในแบบองค์รวมตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานทุกภาคส่วน แม้แต่แม่บ้านก็ควรรับรู้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ความเกี่ยวเนื่อง และการมีผลกระทบต่อคุณภาพของแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่เป็นเลิศ

ทุกคน**

** ทุกคน หมายถึง ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด ** 

 

 

  Lean Step 4 : Lean Certificate

           ใบรับรองเกียรติคุณความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำระบบ Lean โดยเป็นการสอบวัดความรู้ในการทำระบบลีนของผู้เรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับหลักดังนี้

         1) ระดับต้น (Yellow Belt) การผ่านการอบรมทุกคอสอบรมของลีนและมีความเข้าใจอย่างดี ระดับนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย

         2) ระดับกลาง (Green Belt) การสอบผ่านระดับต้น และผ่านการทำโครงงานอย่างน้อย 5 โครงการ พร้อมรายงาน 5 โครงการ ตามรูปแบบที่กำหนด และการสอบปรนัย

         3) ระดับสูง (Black Belt) การสอบผ่านระดับกลาง และผ่านการทำโครงการอย่างน้อย 10 โครงการและการทำโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมรายงาน 10 โครงการ ตามรูปแบบที่กำหนด และการสอบปรนัยและการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

Writed by .....TC Goong & BIT Team 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 21,404