http://www.bizinthai.com/

อบรมระบบลีน (Lean System Training)

Lean คือ?

            ระบบลีน คือปรัชญาในการบริหารกิจการองค์กร และธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่าง กระชับ ฉับไว คล่องตัว ต้นทุนต่ำ ตอบ 2 โจทย์หลัก คือ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจ ในทุกแง่มุม

 มาทำความรู้จักกันอีกนิด..

               ตามรากฐานศัพท์ Lean หมายถึง ผอม , เพรียว แล้วเกี่ยวกับองค์กรของเราอย่างไร ? ตามมาดูกัน ...

               องค์กรที่ อ้วน หมายถึง องค์กรที่มีของเสียทั้ง 7 +1 มากเกินไป  เหมือนคนที่มีไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งแก่องค์กร ต่อพนักงาน และต่อลูกค้า ความเกินล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และสำคัญมากคือ ลูกค้าไม่ยินดีจ่าย

 

แล้วจัดการอย่างไรให้องค์กร  ผอม ?

               หากเป็นร่างกายเราคงออกกำลังกาย  คัดเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  องค์กรก็ต้องออกกำลังกาย และคัดสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นไว้ในองค์กร 

                Lean มีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับการแก้ และป้องกันปัญหา พร้อมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

               ก่อนอื่น.. เราควรทำความรู้จักกับ Lean ในเชิงการสร้างกระบวนความคิด สร้างวิสัยทัศน์แบบลีน เพื่อให้เห็นภาพองค์รวม ร่วมกัน (Big Picture) ไปในทิศทางที่เหมาะสม ทิศเดียวกัน ซึ่งกระบวนการที่สามารถทำให้เกิดกระบวนการคิดนี้ได้คือ การอบรม Lean Thinking เพื่อสสร้างแนวคิด และวิสัยทัศน์โดยเฉพาะ

 

             และเพื่อตอบโจทย์ว่า ทำระบบ Lean เพื่ออะไร ทำไปทำไม และ ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ประโยชน์นั้นเกิดกับทั้งองค์กรและตัวผู้เข้าอบรมได้อย่างไร Lean Thinking Course มีคำตอบ

 

ทาง Biz inThai  ได้จัดคอร์สอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนรู้เพื่อนำไปจัดตั้ง Project LEANหรือ ทีมงาน LEAN ภายในองค์กร ระบบ LEAN 

 

โดยแบ่งออกเป็น 

 

LEAN BASIC STEPS  

สำหรับผู้เริ่มต้นจัดตั้งระบบลีน หรือจัดตั้งทีมบริหารระบบลีนใหม่ 3 STEPs Learning

 Lean tools

LEAN TOOLs 

สำหรับผู้ที่รู้จักระบบลีนอยู่แล้วต้องการเรียนเฉพาะเครื่องมือเพื่อนำไปใช้งาน 10 TOOLs

 

และ  

 

 Lean Support tools

LEAN SUPPORT TOOLs

เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือ การใช้เครื่องมือ LEAN การตัดสินใจ และการบริหาร

 

 

 

เพิ่มเติมจาก คอร์ส LEAN BASIC  >  LEAN TOOLs > และ  LEAN SUPPORT TOOLS ทั้ง 3 Steps ที่ทีมงาน Biz in Thai ไดจัดเอาไว้แล้ว

ยังมีคอร์ส เกี่ยวกับ ระบบ LEAN เฉพาะทาง ด้านอื่นๆ อีกให้ได้ศึกษา และนำไปใช้งานกับธุรกิจและองค์กรของท่าน
LEAN ETC TOOL COURSE
 

 

 

นอกจากการศึกษาระบบ LEAN เพื่อนำไปปรับใช้งานภายในองค์กรแล้ว องค์กร LEAN Organization (U.S.A) ได้มีการจัดทำใบประกาศนียบัตรแบ่ง ระดับของผู้มีความรู้ LEAN เป็น 3 ระดับ

YELLOW BELT  >  GREEN BLET  >  และ  BLACK BELT 

ผู้ที่ได้รับจะต้องผ่านการทดสอบในแต่ละระดับ และทาง Biz in Thai ได้จัดทำมาตรฐานการสอบ LEAN CERTIFICATE โดยใช้มาตรฐานระดับเดียว กับ LEAN Organization (U.S.A) สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย

 

Lean Certificate

           

 

 

Writed by .....TC Goong & BIT Team 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,618
Icons made by Freepik from www.flaticon.com