http://www.bizinthai.com/

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

อบรมทำไม ทำไมต้องอบรม

 

           การเรียนรู้นั้นไม่ว่าวัยไหนๆ ก็ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงวิธีใด วิธีหนึ่ง 

     หากแต่ยิ่งมีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเท่าใดจะยิ่งทำให้ การเรียนรู้นั้นพัฒนาทั้งสติปัญญาและอารมณ์

     ดังนั้นแล้ว การอบรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เท่านั้น 


          แล้วทำไมเรายังควรจัดการอบรม หรือเข้าร่วมการอบรมล่ะ ???

เพราะ..1. การอบรมคือการเรียนกลุ่มใหญ่ กับเพื่อนร่วมงาน และเรียนรู้ในหัวข้อที่มีความจำเป็นในการต้องรู้ร่วมกัน

 

         2. ช่วยกันแปลองค์ความรู้นั้นให้สามารถนำมาใช้ได้ในองค์กรของเราโดยมีความเข้าใจตรงกัน ไปในแนวทางเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะความรู้นั้นเป็นอาวุธ แต่อาวุธจะประสิทธิภาพได้ต้องเกิดจากการเป็นหนึ่งเดียว

 ดูเครื่องมือช่วยวางแผนการอบรม คลิ๊ก

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 64,934
Icons made by Freepik from www.flaticon.com